Polityka prywatności

1. Warunki ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.blulink.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest BluLink Dawid Chojak z siedzibą w Poznaniu, ul. Teofila Mateckiego 4a/5, 60-689 Poznań, NIP: 968-093-43-14, REGON: 301098687, tel. +48 666 847 114, e-mail: info@blulink.pl

3. Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Serwisu i przeglądania jego zawartości, złożenia zamówienia na stronie Serwisu, zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług oraz obsługi formularzy interaktywnych (kontaktowego, zapytania o wycenę, ankiety graficznej itp.)  – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu.

4. Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. Podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) - c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępniać zebrane od Klienta lub innego użytkownika Serwisu dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

firmy analityczne (badające Twoje zachowanie na naszych stronach),

a w przypadku złożenia zamówienia poprzez formularz kontaktowy/zamówieniowy, dodatkowo:

firmy księgowe, firmy obsługujące płatności on-line, Rejestry Nazw Domen lub nasi partnerzy rejestrujący i utrzymujący domeny, Jednostki Certyfikujące SSL lub nasi partnerzy rejestrujący certyfikaty SSL, firmy utrzymujące serwery dedykowane i serwery VPS, partnerzy pozycjonujący strony internetowe.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przekazanie danych osobowych Klienta lub innego użytkownika serwisu poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału firm posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klienta lub innego użytkownika Serwisu przetwarzamy:

 • w celu zawarcia lub wykonania umowy: do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do wypełnienia naszego obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 • na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez niego do czasu jej odwołania.

7. Twoje prawa

Klientowi lub innemu użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli jego zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane, może zażądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej cofnięciem).

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie:

 • poczta elektroniczna / adres email: daneosobowe@blulink.pl,
 • forma pisemna: BluLink Dawid Chojak, ul. Teofila Mateckiego 4a/5, 60-689 Poznań.

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Klienta lub innego użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieprzekazania danych, dostęp do naszej strony będzie utrudniony lub niemożliwy, nie będzie można skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub złożyć zamówienia a tym samym zawrzeć z nami umowę o świadczenie usług.

9. W jakim celu stosujemy pliki "cookies"?

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies. Pliki "cookies" stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

 • konfiguracji serwisu (umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie),
 • uwierzytelniania (umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje),
 • reklamy (umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam),
 • analizy i badania zachowań użytkowników (zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, np. Facebook, Google)

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących "cookies" oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików "cookies" powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach "cookies".

10. Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików "cookies". Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 23 maja 2018r.

Co nowego?

Wszystkie aktualności
Uwaga na kolejną falę oszustw w sieci - przyszedł SMS, skontaktuj się
Ostrzegamy klientów przez naciągaczami próbującymi straszyć i wyłudzić poprzez SMS kupno/odnowienie domeny com.pl itp.Informacje o usługach są wysyłan...
więcej
Facebook znów w tarapatach!
Zła passa serwisu Marka Zuckerberga trwa. Po olbrzymim skandalu związanym z wyciekiem danych użytkowników portalu Facebook nie ma czasu na odpoczynek....
więcej